Giang Vien – Sinh Vien

Kỳ lạ thật! Giảng viên thích nghỉ lúc nào thì nghỉ. Thích đi dạy học lúc nào thì day? Ông ta đi dạy hoc bù vao những ngày ông ta nghỉ, đó là nghĩa vụ của ông ta, cpnf tôi là sinh viên không những tôi có nghĩa vụ phải đi học mà đó còn là quyền lợi của tôi và các sinh viên khác. Nếu dạy bù thì ông ta phai chọn vào những ngày mà sinh viên đi học được hết, đằng này ông ta đi dạy vào cái ngày mà tôi phải đi dạy học mơíi tức chứ. Tôi cũng đóng học phí như bao người khác mà lại khộng được học. Tức Wa di
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: